ขั้นตอนการจ้างงาน

ขั้นตอนการจ้างงานทีม รับทำการตลาดออนไลน์ สามารถทำได้ดังนี้ไม่ยุ่งยาก มีพนักงานคอยดูแลตลอดเวลาทำการของบริษัท ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์

 1. ติดต่อเพื่อคุยกับทีมการตลาด

  สามารถพูดคุยกับทีมการตลาดที่ดูแลลูกค้า ผ่านทางเพจและ ไลน์ @2meekk

 2. เลือกแพกเกจ

  ท่านสามารถเลือกแพกเกจที่เหมาะสมกับงบประมาณและธุรกิจ หรือปรึกษาทีมการตลาดเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับแพกเกจ งานบริการที่เหมาะสม

 3. ขอใบเสนอราคา

  เมื่อเลือกแพกเกจแล้วทางบริษัทจะมีการส่งใบเสนอราคาเพื่อให้ท่านเซ็นรับทราบและจ้างงาน

 4. เซ็นสัญญาจ้าง

  เซ้นสัญญาจ้างจากแพกเกจที่เลือก ซึ่งระยะเวลาสัญญาจะมี รายเดือน สามเดือน และหกเดือน

 5. เข้าสู่ขั้นตอนการทำงาน

  เมื่อทำการสั่งจ้างแล้ว ทางทีมรับทำการตลาดของเรา จะมีการจัดทำตารางงานที่ต้องทำระหว่างสัญญาจ้างและขอความร่วมมือจากผู้จ้าง