ขั้นตอนการจ้างงาน

ขั้นตอนการจ้างงาน 2meemarketing ทีมรับการตลาดออนไลน์ครบวงจร ที่มีให้เลือกใบริการ ตามความต้องการ ทั้งแบบเหมาและแยกรายการ

 1. เลือกเพจเกจ

  เลือกเพจเกจที่ต้องการใช้บริการ จากหน้า รายการบริการของเรา ครบทุกความต้องการทั้งแบบเหมาและแบบแยกรายการ

 2. แจ้งความต้องการ

  แอดไลน์ ที่ช่องทางติดต่อ หรือคลิกที่นี่ เพื่อแจ้งความต้องการจ้างงาน เลือกแพจเกจ ที่ต้องการรับบริการ

 3. รอรับใบเสนอราคา

  หลักจากที่ลูกค้าแจ้งความต้องจ้างงานและเลือกแพกเกจเสร็จแล้ว ทางทีมงานของเราจะทำการวิเคราะห์ข้อมูล กำหนดงาน และวางขั้นตอนการทำงาน หากเราทำได้งานนี้ได้ ทางเราจะส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า เพื่อตอบรับการจ้างงาน

 4. โอนเงินมัดจำ

  เมื่อลูกรับเรื่องและได้ทำการตรวจสอบโดยละเอียด แล้วได้เซ็นตกลงยอมรับในเสนอราคาแล้ว ลูกค้าต้องโอนเงินมัดจำการทำงาน ยกเว้นบางบริการที่ต้องจ่ายเต็มจำนวน ก่อนเริ่มงาน

 5. เริ่มทำงาน

  เมื่อลูกค้าสั่งจ้างและโอนเงิน ทางทีมงานของเรา 2meemarketing จะเริ่มทำงานที่ได้ตกลงกันไว้ในใบเสนอราคา