รับออกแบบโลโก้ ออกแบบแบนเนอร์โฆษณา

รับทำแบนเนอร์

ออกแบบให้สดุดตา เพิ่มมูลค่าให้สินค้า โดยทีมงานรับการตลาดออนไลน์ ในนาม 2mee marketing

ตัวอย่างผลงาน รับทำแบนเนอร์โฆษณา บางส่วน

แบนเนอร์ แบตตาเลี่ยน
แบนเนอร์เครื่องสีข้าว
แบนเนอร์ไม้พาเลท
แบเนอร์เครื่องเสียงรถยนต์
แบนเนอร์ อาหารพืช
แบนเนอร์ประกวดร้องเพลง

รายละเอียด รับทำแบนเนอร์โฆษณา

โลโก้จำนวน 1 ชิ้น
1,000 บาท/ชิ้น
แบนเนอร์จำนวน 1 ชิ้น
500 บาท/ชิ้น
แบนเนอร์จำนวน 5 ชิ้น
400 บาท/ชิ้น
แบนเนอร์จำนวน 6 ชิ้นขึ้นไป
300 บาท/ชิ้น
ขนาดรูปแบนเนอร์

แบนเนอร์ ระบุขนาดได้ตามต้องการเพิ่มได้
**โปสเตอร์ A4 รูปละ 800 บาท

เงื่อนไขเพิ่มเติม

-ชำระเงิน 50 % ก่อนเริ่มงาน
-แต่ละชิ้นงานแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง
-หากค่าบริการต่ำกว่า 1,000 บาท ชำระเต็มจำนวนก่อนเริ่มงาน
-ไม่มีสัญญาจ้าง ผูกมัด

สอบถามเพิ่มเติม
ทักเฟส สอบถามการตลาดออนไลน์
แอดไลน์