บรรยากาศการสอน การตลาดออนไลน์ การตลาดบน Facebook

บรรยากาศการสอน การตลาดออนไลน์ การตลาดบน Facebook จัดที่ออฟฟิศ บริษัทมีให้กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่ของ 2 mee marketing เรียนรู้การทำการตลาดบนเฟสบุคตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง เรียนแบบใกล้ชิด ในคอร์สนี้เป็นคอร์สแบบกลุ่ม แต่เรามีทั้งสอนการตลาดเฟสบุคยิงแอด แบบกลุ่มและแบบตัวต่อตัว ไปดูบรรยากษสกันกันเลย

บรรยากาศการสอน การตลาดออนไลน์ การตลาดบน Facebook
👱‍♂สอนโดย
อ.ชัชวาลย์ ทอดทอง
📌กรรมการผู้จัดการ : บริษัท มีให้กรุ๊ป จำกัด
📌วิทยากรและที่ปรึกษา: การตลาดอออนไลน์ สอนให้กับสถาบันการศึกษา และบริษัทต่างๆ
👉ชมผลงาน http://chat1989.blogspot.com/