จัด คอร์สเขียนเว็บด้วย angular ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จัด คอร์สเขียนเว็บด้วย angular ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอบคุณพระคุณคณาจารย์ที่ให้ความไว้วางใจผมและทีมงาน

ขอบคุณน้องๆนักศึกษาที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี

ทำให้คอร์สเรียน 4 วันสมบูรณ์แบบ น้องๆได้ความรู้ อาจารย์อย่างผมก็มีความสุข

นำภาพบางส่วนมาฝาก